Wat is bitcoin en hoe werkt het eigenlijk?

Eenvoudig gezegd zijn bitcoins digitaal geld waarmee je elektronische betalingen kan uitvoeren zonder dat een bank tussenkomt en zonder torenhoge transactiekosten die bij PayPal bijvoorbeeld wel aangerekend worden. Bitcoin is hiermee is de eerste gedecentraliseerde digitale munteenheid die het grote publiek bereikt.

Met bitcoins kan je bijvoorbeeld goederen of diensten kopen, ze onderling uitwisselen, ermee speculeren of ze gewoon kopen of verkopen voor euro’s. Je kunt hier meer informatie vinden over bitcoins kopen.

Gedecentraliseerd?

Bitcoins zijn gedecentraliseerd, wat betekend dat er geen bank tussenkomt. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor alle bitcoins die je bezit. Het netwerk bestaat uit andere gebruikers die. In combinatie met een sterke encryptie zorgt dit ervoor dat Bitcoin een veilige munteenheid is.

Alle transacties, en dus ook het aantal bitcoins dat je bezit, worden bijgehouden op de zogenaamde ‘blockchain’. Dit is vergelijkbaar met een logboek die iedereen kan raadplegen waardoor Bitcoin vaak vergeleken wordt met een peer-to-peer netwerk. Iedere gebruiker kan het netwerk ondersteunen door de officiële portemonnee op zijn computer te installeren:

Als je bitcoins wilt uitgeven, of je saldo wilt raadplegen, dan heb je hiervoor een Bitcoin portemonnee voor nodig. Een bitcoin portemonnee kan een stuk software zijn die je op je computer installeert of je kan gebruik maken van een online portemonnee. Meer over de portemonnees kan je op onze aparte bitcoin wallet pagina terugvinden.

Peer-to-Peer?

Alle transacties en Bitcoins worden bijgehouden in het logboek. Als er een transactie gebeurd, dan zal het netwerk controleren of deze uitgave correct is. Op die manier kan vermeden worden dat iemand met opzet valse bitcoins uitgeeft.

Ook jij kan deel uitmaken van het netwerk door een zogenaamde ‘node’ op te stellen. Dit is heel eenvoudig: Je kan de officiële Bitcoin wallet downloaden en installeren. Deze bevat de broncode van het Bitcoin protocol en zal ook de hele blockchain (het grootboek) downloaden. Als je de computer laat aanstaan dan wordt deze een node die het netwerk ondersteund en mee de transacties zal verifiëren.

Open Source?

Bitcoin is ook de naam van de software (het protocol) waarop alles gebeurd. De broncode is open source wat betekend dat iedereen deze vrij kan raadplegen. Je kan hier de bitcoin broncode terugvinden.

De blockchain?

De blockchain is het belangrijkste element van het protocol. Hierop kunnen tal van toepassingen gebouwd worden. Een voorbeeld kan zijn dat je kan inloggen op websites met enkel jouw bitcoinadres, net zoals dat nu mogelijk is met Twitter of Facebook.

Bitcoin is dus veel meer dan louter een digitale munteenheid. Het is een protocol waarmee oneindig veel toepassingen mogelijk zijn. Het verbaasd je dan misschien ook niet dat Bitcoin wordt vergeleken met het e-mail protocol in de jaren negentig.

Bitcoin historiek

Bitcoin is een van de eerste implementaties van het concept cryptocurrency (oftewel cryptografisch geld). Dat werd voor het eerst beschreven in 1998 door Wei Dai op de cypherpunks-mailinglist.

In 2009 werd het voor het eerst echt geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (een pseudoniem van een onbekende persoon of groep). Het idee achter de werking van Bitcoin is te lezen in de zogenaamde white paper, een document van Satoshi Nakamoto.

Gerelateerde video

Bitcoin voordelen

De voordelen van bitcoin kon je doorheen de website al terugvinden maar we overlopen ze graag nog eens samen met u. Voordelen Bitcoin is gedecentraliseerd en onafhankelijk van banken. Zolang het netwerk wordt ondersteund door de gebruikers kan Bitcoin zonder problemen overleven. Het zijn dus de gebruikers die de toekomst in handen hebben en geen overheden of banken.

Transactiekosten

Weinig of geen transactiekosten. Bitcoins versturen zijn goedkoop. Je kan onderling bitcoins uitwisselen en daar geen enkele cent voor betalen. Een voorbeeld van zo’n transactie kan je hier terugvinden. Op 22 november 2013 werd een transactie verricht van 194.993 bitcoins, wat toen ongeveer gelijk stond aan 147 miljoen dollar. Uiteindelijk bleek het om een audit te gaan van een Bitcoin handelsbeurs. Op de link kan je zien dat er geen enkele fee werd betaald om de bitcoins te versturen.

Snelle transfers

Een transfer gebeurt eigenlijk onmiddellijk. Het duurt slechts enkele seconden voor de andere partij de bitcoins ziet verschijnen in zijn portemonnee. Deze transactie zal wel moeten geverifieerd worden door het netwerk (de zogenaamde confirmaties die je in bovenstaande link ook ziet staan). Deze confirmatie gebeurd zodat het netwerk kan nakijken of de bitcoins echt zijn. Dit kan wel soms een half uurtje duren.

Open

Het bitcoin protocol is ‘open source’ wat betekend dat iedereen de broncode van het protocol kan raadplegen. Als Bitcoin frauduleus zou zijn, dan zou dit zeker al lang aan het licht zijn gekomen. Ontwikkelaars kunnen de broncode ook gebruiken om zelf hun applicaties op te bouwen.

Wereldwijd

Bitcoins versturen naar de andere kant van de wereld is geen probleem. Wat doen banken bij zulke transfers? Ze gaan kosten aanrekenen. Bitcoins versturen naar Amerika kan dus gerust gratis zijn.

Anoniem

Bitcoin is in zekere mate vergelijkbaar met cash geld. De transacties zijn raadpleegbaar op het logboek, maar niemand weet welke persoon deze heeft verricht. Het systeem is niet 100% anoniem, wie echt wilt nagaan wie achter bepaalde transacties zit zal met veel moeite wel iets kunnen terugvinden.

Onomkeerbaar

Elke transactie die wordt uitgevoerd is onomkeerbaar en kan dus niet teruggevorderd worden. Als klant moet je hier dus wel rekenen op het begrip van een handelaar als je een foutieve betaling doorvoert, maar als handelaar loop je ook niet het risico dat klanten toch hun geld trachten terug te vorderen.

Bestand tegen inflatie

Er zullen maximaal 21 miljoen bitcoins in circulatie komen. Men verwacht dat de laatste Bitcoin in 2041 zal beschikbaar zijn, maar met gespecialiseerde apparatuur dat vandaag de dag op de markt is bestaat de mogelijkheid ook dat dit veel sneller kan zijn.

Bitcoin nadelen

In de tekst hierboven beschermen we al de voordelen van bitcoin, maar natuurlijk heeft bitcoin ook genoeg nadelen. Niets is perfect. Geen voordelen zonder nadelen klinkt het meestal. Bij bitcoins is dit niet anders. Zo moet je er momenteel wel rekening mee houden dat bitcoins niet zo goed onthaald worden bij banken en overheden. In de staat Californië zijn er wel al een aantal positieve uitspraken gebeurd, maar hoe dit zal verlopen in Europa blijft nog steeds de vraag na eerder negatieve uitingen door de Europese Centrale Bank.

De vraag kan ook gesteld worden of Bitcoin uiteindelijk zal overleven. Het is best mogelijk dat er ooit een nieuwe variant komt van cryptisch geld dat betere eigenschappen heeft en de rol van Bitcoin overbodig maakt.

Er zullen maximaal 21 miljoen bitcoins aangemaakt worden. Dit betekend dat de kans groot is dat Bitcoin onderhevig is aan deflatie. Er wordt algemeen verwacht dat de prijs in stijgende lijn zal blijven evolueren. Dit is goed voor de houders van bitcoins omdat ze hun investering in waarde zien stijgen, maar kan nadelig zijn voor het systeem.

Er bestaat een hele kleine kans dat er ooit een aanval gebeurd op Bitcoin. Een theorie die men soms verspreid is dat een persoon die de meerderheid van de totale snelheid van de rekenkracht van het netwerk kan bereiken, in staat zou zijn om het systeem naar zijn hand te zetten en bijvoorbeeld valse bitcoins zou kunnen gaan doorsturen. De vrees dat dit gebeurd is vrij klein omdat het weinig nut zou hebben om zo’n dure aanval op te zetten, wetende dat dit snel gedetecteerd zal worden en de Bitcoin waarde hierdoor pijlsnel kan dalen.

Is bitcoin geld of technologie?

De term ‘Bitcoin’ kan twee zaken betekenen: enerzijds de technologie die achter het systeem schuilt, anderzijds de munteenheid zoals je euro of dollar kent. Tijd om daar even verduidelijking in te brengen.

De technologie

Bitcoin heeft veel meer te bieden dan louter de prijs waarvoor ze verhandeld wordt. De ware drijfkracht achter Bitcoin is de zogenaamde ‘blockchain’ die wel eens het monetaire systeem zou kunnen overnemen of aanpassen van de huidige financiële taken die momenteel door banken wordt gebruikt.

De blockchain kan je vergelijken met een publiekelijk grootboek. Het bevat alle transacties die ooit hebben plaatsgevonden. Elke computer die verbonden is met het netwerk controleert al deze transacties. Wie heel erg veel rekenkracht bijdraagt aan het netwerk van computers, kan hiervoor dan een beloning krijgen: in bitcoins. De blockchain is een boekhouding die door iedereen bekeken kan worden, in tegenstelling tot banken of boekhouders die intern een boekhouding met transacties bijhouden.

Deze technologie is uniek. Het is vrij beschikbaar en toegankelijk als het internet zelf. Valt er een computer weg uit het netwerk, dan blijft de blockchain gewoon verder bestaan met de rekenkracht van de andere computers.

Wiskundige principeszorgen er voor dat alle computers in het netwerk (ook bekend als de ‘nodes’) in overeenstemming komen met het grootboek en de transacties die erin vermeld staan. Probeert er iemand te knoeien met een transactie, dan waarschuwen de computers elkaar en vermijden dat deze foute transactie wordt opgenomen in het grootboek.

Programmeerbaar

Bitcoin bestaat uit eenheden die geprogrammeerd kunnen worden alsof het een euro is, een aandeel, een stem tijdens verkiezingen, het recht op een vat olie of een digitale akte (van eigendom).

Één bitcoin kan gedeeld worden tot acht cijfers achter de komma. Zo kan je dus ook een miljoenste van een bitcoin bezitten (ook wel een Satoshi genoemd).

Bitcoin en geldwaarde

Bitcoin is verhandelbaar en de prijs komt tot stand door het principe van vraag en aanbod. Bitcoin kan dus perfect als monetaire valuta fungeren. Net zoals bij Euro’s, kan je bitcoins kopen, verzenden naar iemand anders met weinig of geen kosten en kan de ontvanger de bitcoins omruilen in elke gewenste valuta.

Zo’n transactie naar een andere persoon is onomkeerbaar. Hij geniet dus enige bescherming zodat je niet om willekeurige reden een terugbetaling zou vragen. Het is een systeem van vertrouwen.